Kommenterande två modiga svenskors rop för förnyelsen i Sverige

Uppsala Sö 16 mars-14

Tove Lifvendahl,politisk chefredaktör SvD
Sofia Appelgren,VD och grundare Mitt liv-företaget

ref. era artiklar i dagens SvD,sö 16-mars
“Är Sverige sig själv nog?” (Toves utmärkta ledare),respektive
“Många företagare öppnar dörren för invandrare” (Sofias OP-Ed kommenterande artikel)

Hej,

Som filosof-samhällsvetare och socialentreprenör i min firma Vidorg från Uppsala- som själv försökt kämpa på integration av både mig själv och andra utlandsfödda invandrare i Sverige tillika som för utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet här,tackar jag er för era respektive artiklar.

Ni har skrivit bra om inställningen i Sverige för kompetens skaffad utomlands (Tove),och om behov av mångkulturell kompetens i det svenska samhället och i företagen (Sofia).

Jag håller fullständigt med er och det är även mina egna erfarenheter
av både universitetsvärlden,arbetsmarknaden,hos folk i många myndigheter att det finns brister i både integration och tillvaratagandet av mångkulturell erfarenhet i Sverige.
(mina egna erfarenheter bland AMS,Skattemyndigheten och rättsväsendet ;och iakttagelser som kontaktman för en andra generationsinvandrarkvinna och hantering av henne hos Socialtjänsten ,polisen samt sjukvården då kvinnan blivit utsatt för grovt våld utan att myndighetssverige kommit för hennes hjälp) .

Sofia-lycka till i ditt värdefulla arbete. Du är en svenska och lyckas nog i ditt arbete med integration av deltagarna i ditt företag/program.
Jag försökte motsvarande i föreningen Uppsala Internationella Akademiker (UIA) vars grundare och ordförande jag var under -80 talet. Vårt program möttes då ej av framgång varken hos lokal arbetsförmedling eller hos kommunen,landstinget och bland lokala studenter. Nu är tiden annan-och som sagt-du är ju en svenska,så allt kommer nog gå bra.

Tove,din artikel är en utmärkt komplettering av dina tidigare artiklar i samma ämne som jag även kommenterat med epost. Du kunde eventuellt även ha tagit upp problematiken för utländskt födda akademiker som skaffat sin akademiska utbildning här i Sverige. Hur de och deras karriär motarbetas av etniska svenskar bland universitetsanställda.

I grövsta form har detta ju skett för mig med mitt försök att börja utveckla det nya vetenskapsparadigmet som vore-om det skedde en offentlig genombrott i dialogen angående det-början till en vetenskapsrevolution eller grundläggande paradigmskifte som Thomas Kuhn skrivit om i sin berömda bok The Structure of Scientific Revolutions (som vetenskapshistoriker).

Jag försökte komma fram på alla samhällsområden: i universitetsvärlden,i arbetslivet,i politiken,i kulturlivet,i media dock utan att lyckas få igång dialog eller offentlig uppmärksamhet.Privat fick jag betala för mitt försök för detta förnyelse på en ny,bredare grund i en skilsmässa,att mina barns dagliga vård togs av mig trots att jag hade varit hemmaman för mina två små barn under flera års tid vid sidan av heltidsstudier och extra arbete och att barnen mådde bra,att min karriär vid universitet tog aldrig fart trots att saken i grunden gällde för kamp för vetenskapens grundläggande princip för sökning av sanning eller kunskap. Som företagare stals mina hårt sparade resurser-långsiktiga investeringar i datorisering, pr mm-vilka hittills visat underskott då marknaden (människor) var ej mogen för de nya resultat som jag skapat (som tex. mitt nya M.O.-Management Option-ett syntetiskt derivata instrument och projektbetalningsform eller de olika samhällspolitiska resultat som mina förslag skulle ha skapat i att förnya sjukvården (Sinus-uppsats-utredning 1990 och 2012,vilka krävdes skrivas om vilket jag hade ej varken tid eller resurser för eller på villkor att jag skulle tiga om mina egna nya tankar,teorier,modeller och samhällsförnyelseförslag) eller i skapandet av samhällsresurser med hjälp av förslag på reformering av skatteförfarandet i kunskapssamhället på ett annorlunda sätt eller i en ny samhällsmodell för den offentliga sektorn.

I politikens värld försökte jag göra för socialdemokraterna det som Fredrik Reinfeldt gjorde för moderaterna,men dock med globalt perspektiv varmed socialdemokratin -om den skulle ha anammat det nya vetenskapsparadigmets fler-dimensionella människosyn – skulle ha blivit spjutspets för sina systerpartier i världen. Det gick inte-jag möttes av tystnad såsom jag erfarit även i medias värld då jag tex. kommenterade publicerade artiklar om gränsvetenskapers forskningsresultat där skrivarnas (docenter,professorer) osanningar om dessa resultat fick gå genom men mina kommentarer som skulle visa fel eller rätta till sakinnehåll trycktes inte (se artiklar om tex. R.A.Moodys forskning om återfödelsedata eller mina kommentarer på socialministerns artikel om barnavården mm,skrivna och skickade till riksmedia sedan -70 talet).

Ni kanske tycker nu-om ni har läst så här långt-att jag är bitter? Det är jag inte alls (längre) eller ledsen och handlingsförlamad.
Under Kosovo-krisen i slutet av -90 talet skrev jag om alternativ hanteringen av krisen på mina webbsidor-dåvarande C-Bildt lyfte ej upp dessa förslag,ej heller media. Troligtvis då jag har ej det status som krävs för att bli betraktad som intellektuell eller politisk påverkare eller förnyare?
I dagens kris på Krim har jag tillika givit mitt totalt annorlunda förslag,vilket ev. påverkat svenska folkets förändrade inställning till Nato eller Bildt-2014:s svängningar från traditionell rysspropaganda till EU-initiativ?

Hur som helst,hur det nu än blir med den senaste konflikten,vill jag påpeka att alternativet fanns,men det togs ej tillvara då världen fattade varken det som det var frågan om i mitt arbete för det nya paradigmet,eller vilka positiva resultat detta arbetes offentliga genomgång skulle ha skapat -social start för den grundläggande förnyelsen och för stiftandet av samhällsstöd-tex. i fou-resurser. Eller -för personlig del- i tillbaka rullandet av mina egna investeringar som samhället stal från mig och min firma Vidorg med Skattemyndighetens och rättsväsendets hjälp.

Än är det ej för sent,men “klockan är nära tolv”.Då Rysslands makthavare ser hur det gick med sanningssökandet i västliga demokratier eller hur falska deras demokratiska dialog villkor är trots kritik av Rysslands motsvarande förhållanden,är det mycket troligt att de spelar med sina maktmedel-dvs. det blir ev.ett krig i Europa. Jag tvättar ej mina händer som auktoritetstroende politiker eller röstfiskare tycks göra. Därför har jag ända till det sista försökt påverka genom de medel som jag har kvar i det marginalliv som jag har trängts in i. Av människor som såg inte? Eller som fattade ej vad det var frågan om-en möjlighet för förnyelse på samma sätt som hände i Sydafrika för Mandela. I detta fall för hela världen- av “en svensk Mandela” – vilket tycktes vara utanför horisonten för tex. USA:s president Obama (“det kommer aldrig att bli en människa som Mandela igen..etc”).

Så jag skickar denna epost till er som tack av en vän som kämpat och kämpar i samma anda som ni och önskar er lycka till i era respektive arbeten.

Med vänliga hälsningar

Lasse T. Laine,Uppsala

PS. Om man läser alla mina blogg på www.vidorghelps.blogspot.se
och även den på wordpress.com:
https://ltlvidorg1.wordpress.com/
får man en fylligare bild av det som skett

Advertisements

När tiden var ny men den uppfattades inte

När tiden var ny men den uppfattades inte

Eller: när möjligheten för global förnyelse stämplades ut av makthavarna och auktoritetstroende med de konsekvenser som råder nu för global säkerhetsmiljö

Ref.

SvD/Kultur: ”Philip Roth säger farväl till litteraturen”,den 2 mars-14,av Daniel Sandström

SvD/ledare: ”Hur ”ny” är Europas säkerhetsmiljö”,den 3 mars-14,av Tove Lifvendahl

SvD/ledare kolumn: ”Vi behöver rusta för en ny ond tid”,den 3 mars-14,av Anders Åslund

SvD/Nyheter: ”Ingen hjälp från Nato till Ukraina”,den 3 mars-14,av Mikael Holmström

DN/Namn och Nytt: satirisk bild av Hans Lindström (?),den 2 mars-14

Förord

Nej,jag är inte eller framställer mig inte som Gud,ävenom jag har intentioner att förnya världen.Genom den nya kulturen som hade uppstått på jorden,som resultat av först en demokratisk dialog om det nya vetenskapsparadigmet och dess fler-dimensionella verklighets- och människosyn,och sedan genom dess nya tillämpningar och utvecklingsmöjligheter politiskt,socialt,ekonomiskt,teknologisk och kulturellt.

Med detta blogginlägg tänker jag inte göra något försvarstal (det behöver jag inte-jag har följt reglerna och former för demokratisk diskussion och försök att få tillstånd en dialog) eller personinriktad analys (som professorn Anders Åslund tycks göra,se nedan) eller politisk propaganda för eller emot Ryssland som framställs som en aggressiv stat som vill skapa sitt forna imperium.

Nej,jag vill snarare skriva en strategisk analys som visar dels bakgrundsfakta som eventuellt påverkat i det fördolda för senaste dagarnas ekonomisk-politiska utveckling i Medelhavsområdet (Syrien-kris),på Krim (Ukrainas oroligheter som uppstått som resultat av dels inre maktstrider,dels av folkliga intressen av att närma sig EU i valet mellan öst och väst) och globalt (Kinas ökande makt och dess följer gentemot nuvarande supermakt USA ekonomiskt-politiskt).Dels presentera mitt förslag på en fredlig lösning av Krim-krisen som skulle på lång sikt fullfölja mina intentioner ovan.

Om jag lyckas i att övertyga både de folkliga läsarna,medias intresse och ansvarstagande politiker (det finns väl även sådana?),kanske kan jag som ”Avatar of Synthesis” (själsligt vald egen definition av mig själv och mitt livsmotiv att genom vetenskap påverka positivt) visa en utväg ur den kris som är på väg att eventuellt eskalera.

Först,referenser till ”fakta” som det framställs i en rikstidning i Sverige (Svenska Dagbladet,med vilkas några mest framstående journalister jag har deltagit i några epost dialoger),efterföljd aven en analys av den uppkomna situationen-med främsta fokus på händelser på Krim och Ukraina- samt förväntade konsekvenser som de framställs ute i världen.

Fakta om Krim-krisen och om den demokratiska utvecklingen i världen

På nyhetssidan i SvD,den 3.mars-14,skriver Mikael Holmström i sin artikel ”Ingen hjälp från Nato till Ukraina” den krisen som råder på Krim  med följande sammanfattning:

”Rysk kontroll. Ryssland fortsätter sin invasion av Krim. Ukraina svarar med allmän mobilisering och fruktar ryska provokatörer. Sedan president Obama misslyckats att få president Putin till reträtt satte sig Nato i krismöte men kunde inte enas om åtgärder.”

Det vill säga: krisen har tillsvidare en karaktär av militär-politisk invasion men har ej ännu eskalerat till ett krig-sådant som jag på mina tidigare blogginlägg varnat om som ett sätt att lösa den ekonomiska krisen som råder i Europa (vilket fått följder även i Ryssland samt i det ekonomiskt-politiska maktspelet angående Ukraina och dess ev. närmande med väst,i stället för öst (en ny,billig underleverantör till EU:s och västvärldens (USA:s) storföretag samt öppnandet av en ny marknad).

Reportern skriver även om FN:s säkerhetsråd och dess sedvanliga oförmåga att agera proaktivt,vilket jag tagit upp i mina tidigare inlägg då jag analyserat krisen i Syrien. Ansvarstagande politiker och media har ej dock noterat mina förslag att förnya denna institution med den opartiske konsultens och alternativtänkarens nya förslag. I båda dessa sfärer tycks man tänka med “röstmaskin” i stället för kritisk analys från nya perspektiv och med nya värdegrund. Det vill säga: världen rullar på på sin gamla grund- en viss filosofisk syn på vad verkligheten består av och hur människan gestaltas ,utan att respektera den sanningssökande vetenskapens grundintresse eller princip. Vad kan man således vänta av sådana makthavare eller professorer eller mediafolk?

En eventuell öppning i den demokratiska miljön-som Svenska Dagbladet politiska redaktör Tove Lifvendahl skriver om i sin ledare i samma tidning,SvD,den 3 mars-14, ”Hur ”ny” är Europas säkerhetsmiljö”-kan uppfattas på  två sätt.Först som konventionella iakttagelser om Putins (Rysslands) intresse att skapa en Euroasiatisk ekonomisk union-vilket Ukraina lär inte ha blivit tänd på (?) enligt västliga nyhetskällor då ”folket”-mest västligt inriktade befolkningsgrupper i Ukraina som väntade bättre inkomst-,kulturella mm. möjligheter i väst än i ovansagda östliga alternativ-För det andra om den svenska försvarssituationen. Analysen tog ej upp det scenariet som jag -som alternativtänkare-visat vara en möjlighet för framtiden: väcka Rysslands intresse för närmandet med EU på två ”fredliga fronter”: att börja utveckla-tillsammans med västliga demokratier som hittills varit tysta eller nedtystat diskussion om det nya vetenskapsparadigmet-vilket alternativ för Krim-krisens lösning vore bättre för oss alla och- enligt mig- öppnar Ryssland en möjlighet att på sikt bli en medlem i EU. Nej,bäst att stanna i konventionella analyser,tycks vara devisen för dagens mediamiljö i både Sverige och i de västliga demokratier (mer om Ryssland nedan).

Analys med alternativa botten

Professor Anders Åslund skriver i den angränsande spalten och inlägget ”Vi behöver rusta för en ny ond tid” om den kris som nu råder på Krim och i Ukraina.

För mig-med min filosofiska skolning och delvis även litterära intressen skulle det- för det första- varit bättre om han hade tillagt ett komma-tecken i rubriken för sin artikel ovan-dvs.

”Vi behöver rusta för en ny,ond tid”. Som uppföljare för ovanbeskrivna makthavares konventionella strategier och analyser.

Varför inte medge: ja,vi missade den nya tidens möjligheter för förnyelse. Vi-i vår auktoritetstro och våra sociala jagens konventionella roller (att uppfatta oss själva med deras kriterier som betraktar oss i vår sociala och samhälleliga miljö med våra titlar,arbetsroller etc.-ej genom vårt tänkande,moral och etiska livsmotiv- ämnen som även författaren Philip Roth tar upp på intervjuer av honom av SvD:s kulturchef Daniel Sandström-se SvD,den 2.mars-14) såg inte det som vi skulle ha gjort.Förlåt-låt oss försöka igen!

Om man läser noggrant ovansagda Mikael Holmströms artikel,märker man att professorn följer i stort på samma analysspår som USA:s John Kerry talat om:

  • Rysslands invasion av Krim som en ”ofattbar aggressionshandling” eller
  • i fördömandet av brott mot FN:s olika stadgar eller inkomna överenskommelser mellan Ryssland och andra stater-se Helsingforsavtalet hur olika stater bör handla mot varandra i en gemensam politisk miljö (med detta menar man valda regeringar som staters rättmätiga representanter) samt
  • brytandet av avtalet mellan Ukraina och Ryssland då Ukraina 1994 sade upp sig från innehav av kärnvapen mot att Ryssland,USA och Storbritannien lovat respektera den Ukrainska statens suveränitet och självständighet.

Angående analysens personliga del- att framställa president Putin som politiker som följer den gamla ordningen av forna Sovjet imperium är enligt mig en förenkling. Putin har nog med sina rådgivare märkt att framtidens stormakt är Kina mer än dagens USA. En realpolitiskt analys-enligt mig-fast även han tycks tänka med konventionella begrepp och på den gamla filosofiska grunden.

Han framställs dock inte på samma sätt som en annan realpolitisk tänkare som Hans Lindström tagit upp med hänvisning till en konstnärs skämtsamma bild om någon ”Lasse”-välkommen till helvetet !- vilket är nog bra. Ävenom det skulle (mot tidigare demokratisk debatt-och dialogklimat som man följt mot mig och det nya alternativet  med tystnad och marginalisering socialt-ekonomiskt och kulturellt (som ovansagda Philip Roth också noterar då han beskriver den härskande,globala kulturen i dess hyckleri,antagonismer,plundringen av biosfären för vinstintresses skull mm) leda till eldiga debatter och “helvetesönskningar” för motparten i dialoger.

Ryssar är ej varken dumma eller fanatiska. De vill ha sin form av demokrati som de har utvecklat hittills i sin historiska och kulturella miljöer,precis som i västvärlden och dess demokratier. Om båda dessa sfärer har ej uppfattat tecken på väggen då en ny tid bryter fram som det bärs av både alternativtänkare i öst och väst samt framstående författare överallt samt kritisk massmedia och folkens gemenskapsupplevelser,blir de tillslut dömda av historien. Hur då ?

Ja,antingen oförmögna att ta till sig nya möjligheten för ny tid-med ny strategi att lösa Krim-konflikten som jag skissat ovan i en gemensam utvecklingsprojekt för det nya vetenskapsparadigmet-vilket skulle ev. lösa även framtidens ännu större,kommande kris mellan USA och Kina då maktbalansen kommer att förändras mellan dessa stater då världens social-politiska spiral vänds igen till kalla kriget och militärupprustningspolitiken med minskande levnadsstandard som följd och med ökande polarisering mellan stater och mellan olika grupper i olika samhällen.

Det finns inga makthavare som har överlevt en lång krisperiod utan att de fallit eller stater söndrat itu.

Alternativet- ja,läs ovan.”Vi behöver rusta för en ny,god tid”.

Har du detta på din valsedel kära medborgaren/världsmedborgaren?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

M.O.-solution to the Cyprus-crises?

M.O.-solution to the Cyprus-crises?

 

SvD/Nyheter/Cyperns kris:”Unik krislösning ger nya problem”,Ti 19 mars-13,av Therese Larsson

An opportunity to introduce the M.O.-derivate instrument to be used in Cyprus-crises?

 

The ongoing crises in EU and its financial market has catched Cyprus-the small,divided island state in the EU-community. The EU-part of the Cyprus has short of money in the state budget and is forced to get new loans from EU and the IMF. Other EU-states will give required first aid-10 billion Euro-if the Cyprus sets up an onetime tax on the bank accounts between 6.75 percent (for deposits lower than 10-20.000 Euro) and 9.9 percent for greater deposit accounts which have more spared on the bank accounts in the Cyprus banks. The made EU-proposal has aroused the masses who are afraid that their financial buffers are now confiscated with the tax and thus leading to minor demands on the market and lowered confidence on the public officials competence to manage the crises in Cypros. Those who has EU-wide focus-mostly economists and politically interested-are afraid that this onetime tax on the banking deposit account will be the strategy even on other EU-states. This could be very dangerous to the continued possibilities to handle the crises as people would take up their savings from the banks and thus making it much worse to handle the required new social-economic reforms in the crises-states such as Spain,Italy,Greece,Ireland etc. The European wide change to the growth would be postponed further-the crises would be ongoing state in the EU.

 

What could be done then? The latest revision proposals state that it would be socially more fair if only those who have more money on the deposit accounts in Cyprus would be taxed. Maybe so,but this could not solve by necessity the needed growth problem. Others say that EU-wide introduction of euroobligations should be used to monetize the needed crises for the Cyprus-state and its lack of money in the state budget. This could be also a manageable social gesture,but would it by necessity lead to the needed growth or social-economic reforms in the island state where the money market has found an easier waterhole for money parking because of lower taxes or better conditions for the financial investors. What to do if the needed,short time solution becomes a good social gesture but erodes the longtime confidence of the people in the whole EU? Could it be other ways to handle the Cyprus-crises-and by that-even give an example how to go further on other EU-states-EU-wide?

 

As an alternative thinker and social entrepreneurial consultant I think this is an opportunity to refer to my own,new M.O. (Management Option)-derivate instrument. I created the instrument in 1990,reading newspaper when making a bicycle tour to the nearby river to take on the swimming bath. How could I handle these big projects which were collapsed economically when handled by short time perspectives? I got the idea to my new instrument,which I tried to sell on the market. First sending press-release 900605 to the Swedish agency,then having a minor announcement on the bigger,local newspaper Svenska Dagbladet Tuesday,14th may 1991.The market didn’t show any interest to my tree doubled secured,new kind of derivate instrument. My later writing on the Webb,on my own webbpages where I described the instrument and compared it to other,current solutions,woke neither any comments or contacts. In my opinion-as the crises imploded later in 2008 and stated the global crises,the market hadn’t have this kind of crises at all if it would have used my new instrument. But-let the history be left in peace-how could the EU-wide crises,the rest result of the former global one-be handled now if the proposals above-from the high leaders of EU-COMMUNITY- want solve the situation– neither on the short or longer perspective. Have I now courage and integrity to maintain my confidence on my M.O.-instrument as a way to solve the Cyprus-crises on an a creative way,when myself robbed here by local officials of my company investments as it had been the market who had failed,not me? What kind of solution could be done if using the new instrument of M.O. ?

 

I’ll make my proposal in three steps and at the same time analyzing the made proposals.

1. Cyprus-state could have the made EU-decision as a starting point. Instead of taxing the deposit account by the proposed percentages,the taxes could be lifted as a made M.O.-options,collected to the local M.O.-fund.

2. The state could give following assurance: if the accepted growth-projects (see below) want give profit above the given percent (project overvalue),the lifted tax-options would be paid back by the state with the percentages (lower for M I-kind of M.O.-options,higher for M II-kind which could be selled further on the financial market AFTER the project begins to show positive results over overvalue) plus average deposit rent on EU-wide deposit accounts. The results would be positive to both the state-give time to start new growth-projects and/or make new social-economic,needed reforms-and to the savers and investors. Guaranting the minor savers and giving opportunities to the financial investors. As the M.O.-instrument has a special kind of combination of the different functions of insurance,investment and loans (project seed money)-with its institutional fairs quaranting results socially (savers want lose their money as options are insured during the project time) and the economically as the options are not sold at all (for M II kind options,for investors) if the projects are now showing results.

3. What about growth-projects? The usage of M.O.-instrument in the current Cyprus-crises would be an introduction of the new kind of financial instrument on the both financial market and politically,but would it solve the needed growth- a condition without which any,longterm solutions for the EU-crises want materialize? Let thats why the Cyprus-state open an open offers-platform for different kinds of growthprojects. The best,2-4 of these could be used on the M.O.-solution of the crises. Let me-as a philosopher-theoretically interested-propose what could these kinds of projects to be,by comparing the kinds with my new causal theory in Theoretical Philosophy (presented in my first version of the thesis-as a student- where I created the grounding ideas for the new paradigm of science,1974):

a. causal step: between project a and b. Project a could lead to project b (cause-effect).As an example building projects: what about new tourism flats in Cyprus-state owned for older people visiting and using different kinds of health care for their health,sent and confirmed by other EU-state health officials?

b. causal path: this kind of projects could be combinations of building,infrastructure investments,better conditions for SME-companies,for different kind of social investments in local,democratic institutions etc.- a local kind of many-dimensional NMEP-growth spiral-a proposal for a new kind of thinking about growth which I made in a student paper in social planning when studying the subject here at the Uppsala university. The idea was accepted in 1981 as an Appendix in my course paper.

c. causal frame-level: this is a kind of macro-level project. As such could be mentioned my proposal for the new model of public sector- Partially Marked Directed Public Sector (PMDPS-model)- which has features of both the leftist (on solidarity) and right wing party emphasis (on incitements),but is not an eclectic product as grounded an a new,many-dimensional view of Man. It? flex-price solution could possibly be used fe. In the rents for healthflatts above,and-if founded to give a new kind of state budget-solutions accepted EU-wide?

 

The selected growth-projects could be either selected one of the kinds above,or-why not- a combination of all by stages: first begin with a-kind,then evolve to b-kind and in the end-lift the M.O.-solution to the c-kind.EU and IMF-officials talk much about ”structural reforms”-but want give clear blueprints how to do it. Here is the recipe from an alternative thinker who haven’t got any positive flows back-yet-on his investments when pushing the market to a new direction and believing on the company vision of the new paradigm of science even if not discussed by science or media thus giving the people an opportunity to handle themselves and accept new kind of positive and more fair solutions. Analyzed by concepts of physics the M.O.-solution is a quantum-like solution: either you accept and try it,or not. Analyzed by economic history: the creative solution can be understood as a kind of Schumpeterian solution-with creative destruction-but the current situation in Cyprus is already such a one and my proposal for a M.O.-project kind solution is only showing an alternative way to handle such a kind of situation,made by the EU-leaders and market together. If my proposal would solve the crises and show a way forward even for other states,it would be fair to get a minor percent of the shown results back for the creator.

 

Locally the taxing bureau could then roll back its unfair decision when nullifying made,longterm company investments. Even the Swedish taxpayers would win by this as the Vidorg private company couldbe accepted on the market and start its life on an ordinary way,giving jobbopportunities and accepted as a company,not blackmailed or marginalized as a kind of ethnic strategy on the closed market,using old kind of instruments which have not been successful in the new,global market economy,which need new kind of theories and solutions based on these.Saying this,what do you say?

 

Lasse T. Laine

philosopher-social scientist,social entrepreneur and company builder for Vidorg and other private companies in Sweden

Meta-analysis of the Climate work-work to do at Durban

Meta-analys av Klimatavtalet och det pågående arbetet
(Meta-analysis of the Climate package) av Lasse T. Laine,Uppsala

ref. Svd/Utrikes/Klimatmötet,Fr 9 dec 2011,”Räddningen lär dröja”,av Susanna Baltscheffsky

Summary

In this paper Mr. Lasse T. Laine,philosopher-social scientist,Uppsala,Sweden,gives a new kind of meta-analysis to the Climate work.

His central thesis is:
through crossfertilization of the central terms of work (decreasing of CO2,technological change,economy of climate work,investing in new kind of green technology) and transformation of the political-economical strategies to the common,new kind of trend-strategy which is at the same time both coherent,uniform and flexible,the new Climate deal at Durban can be packaged to a new framwork.

In this work he uses the new,more abstract paradigm of science and will thus show how it can be applied even to the climate work in form of both new kind of thinking,new kind of political strategy,with new kind of instruments and institutional change,given opening to the future steps in the true meaning of the social transformation: win-win.
This is his work as ”a Swedish Mandela”-bounded by old kind of values,thinking,attitudes which can be the obstacle needed to overcome by us all.

Förord

Framför mig har jag en bild-en isbjörn,flockens ledare,tittar fram,nosen höjd i försvarande gest,liksom sägande:
”Vad gör ni med min värld-snart har jag inget att jaga,ingen mat.Då jag försvinner,försvinner också en bit av er”.
Den analyserande,duktiga reportern Susanna Baltscheffsky har givit ett slående namn för sin artikel: ”Räddningen lär dröja”,syftande på nyckelpersoners gräl,ömsesidiga påskyllningar,givande och tagande i prestigespel vars strategi tycks sluta i den minsta gemensamma nämnaren-nollsummespel.
Ty är det något annat än ett sådant spel? Då radikala förändringar skulle behövas innan katastrofen är här och klimatförsämringen ackelereras med kumulativa hopp i en negativ spiral,tvekar delegaterna i dagens klimatavtalsmötet i Durban inför framtidens strategi.

I Vad göra,hur,av vem,på vilka villkor,
II Vem ska informera,vad,på villka villkor
III Det är många kriser nu-vad är det för samband dem emellan-hur binda alltihop ihop i ett paket som alla förstår och kan skriva under
(IV Under ytan: vem är han-AoS-med vilken rätt agerar han? I frälsaranda,i strävan att hitta en mening i vardagen då tryckt som Swedish Mandela i en frihet som ter sig nästan som fängelse,i försök att forma en bättre framtid för sig själv,sina närmaste,för oss alla-även isbjörnen)

Situationsanalys

Av artikeln framgår följande.
FNś klimatpanel IPCC har i tidigare rapport 2007 stakat alternativa förändringar,vilket har lett till att de politiska ledarna har kommit överens om det behövliga målet för klimatarbetet:
temperaturen ska öka högst 2 grader Celsius
nyckelländerna-EU mm.- har bundit sig till att minska sina koldioxidutsläppen med 8 % till 2012 då det gällande Kyotoprotokollet slutar
man strävar efter att förlänga avtalet ovan till en ny period efter det med bindande avtalet som skulle gälla alla stater i världen
tvekande stater-tillsammans med EU-kan tänka sig att höja utsläppen totalt till 16 % (per land eller området?) för nästa perioden i strävan att nå målet ovan
eftersläntarna-USA,Japan,Ryssland och Kanada vill antingen inte ingå i den nya perioden (utan ha ett annat,annorlunda avtal?) eller tvekar (USA) och kommer inte till skott på grund av inrikespolitiska skäl
centrala handlingsmönster består av
a) minskandet av utsläpp med 8 % till 2012 (EU)
b) tekniköverföring till mindre utvecklande länder,tillsammans med kapitalresurser
c) effektivisering och eventuell omläggning av handeln med utsläppsrättigheter då olika länder säljer sina kvotantaganden (att minska koldioxidutsläppen) till varandra eller inom landet
d) strävan att investera i ren teknik som inte använder fossila bränslen som ökar koldioxidutsläppen (dvs. sol-,vind-,vatten mm. Alternativa energikällor som följer målet ovan)

Prestigespel

Om jag kortfattad-från sidan-sammanfattar olika staters perspektiv,kan jag göra följande kommentarer:
EU vill gå i spetsen.Dels av ekonomiska skäl-tex Tyskland har stark export av alternativa energiprodukter och har varit en av drivande stater för att ge råd och tekniköverföring till Kina som blivit den alternativa energin lovande land.Dels av oro för framtiden.Smältande isar globalt påverkar även lågtliggande deltaområden hos centrala floder i Tyskland,Frankrike,Holland och smältande isar i alperna kommer att försvåra egna länders infrastruktur,demografiska och sociala utvecklande
de fattiga länderna-G77 gruppen främst i Afrika och annanstans i världen vill ha mer kapitalresurser för att kunna dels gå direkt över till renare teknologi,dels göra behövliga upprustningar i infrastruktur och lokala institutioner för att värja sig inför klimatförsämringen som gör sig redan gällande i form av nyckfullare stormar,översvämningar,störtregnar alternativt förlängda torkperioder.De anser att det är den rika världens tekno-och ekostruktur som påverkat till det hela,samtidigt glömmande att de har själva varit med om det tex som råvaruproducenter eller anammare av gällande mönster för civilisationsbygge (i både positiva och negativa tecken)
Eftersläntarna (se ovan) vill troligtvis ”upprusta sig” så länge som möjligt med gällande teknologi då de finner nya oljekällor eller metaller mm. Som de kan ensidigt exploatera och berika sig.”Varför förändra statusquo”.Samtidigt är man ängslik och vill inte framstå som världens svarta peter-stat som strätar emot då helheten kräver förnyelse,ej hänvisning till gångna,föråldrade avtal eller folkmening
USA- ja,kanske de anar att något annat kan vara på väg och är samtidigt inne i en period av inåtblickande vilket kan resultera i handlingsförlamning för andra som är i stor grad beroende av deras ekonomi
Kina- i princip positiv till förändring men på villkor av att deras egna,inrikes tolningar av tex mätningsprinciper ska gälla för dem -minmax strategi-minimera åtaganden men maximera egna vinster

Tre nyckelmeningar

För mig-som samhällsvetare och filosof-ter sig följande tre termer som kodord för förändring och förnyelse (se stycket ovan,respektive nedan):
korsbefruktning:
a) minskandet av utsläpp (av koldioxid)
b) tekniköverföring från rika länder till fattigare (inklusive kapitalresurser och kunskaper)
a + b kan bindas ihop i ny teknologi-projekt,helst med påverkan av representanter eller deltagare från alla kontinenter med fou- och spetsföretag från respektive länder
c) handeln med utsläppsrättigheter kunde effektiviseras med gemensamma,entydiga tolkningar,mätprocedurer och strategi: det är trenden som gäller-avvikelser från det ska kosta respektive ge belöningar (högre priser för egna landets utsläpp) dvs. mitt förslag på både ”meta-analys” och ”relativiseringen” av strategin då länderna är olika,har olikartad situation för sina samhällen mätt med min Strukturmatris-teori
d) investeringar i ny teknik och teknologi-
c+ d kan bindas ihop med ny institutionell ram: både i användningen av ett nytt finansiellt instrument M.O. (Vidorgs M.O.-MANAGEMENT OPTION) som kan operera med det nya slags,mer abstrakta tänkandet i ekonomiska sammanhang och dessutom institutionaliseras i en ny typ av börs: M.O. Exchange där M.O. Klimatoptioner kunde säljas
transformering:
genom det nya slags tänkandet-ytterst deducerad (härledd) ur det nya vetenskapsparadigmet som tv. Fått inget socialt genombrott och anspråkslöst skapats och utvecklatts av mig med personliga uppoffringar- och förslag på nya politiska,ekonomiska och sociala lösningar
(se mitt förslag tidigare för tex. Reformering av S-partiet,reformering av Euron mm. På både lokalt,regionalt och globalt-skrivna på denna blogg och annorstädes)-kan klimatarbet skiftas till en ny nivå där alla har bättre både översikt och möjligheter att vara med
paketering:
då tidigare enskilt uppfattade handlingslinjer (se a-d ovan) kan både korsbefruktas och finansieras med nya lösnigar som är mer rättvisa och flexibla och backas av ett nytt helhetsperspektiv ur det mera abstrakta vetenskapsparadigmet som innehåller den nuvarande som en del av det nya men utöver det kan-genom ny slags grundläggande filosofi och filsofisk teoribildning- bilda ett paket eller en struktur för ”real förändring”-dvs. Förnyelse.

Mening i transformeringen

Om jag skulle sammanfatta det nya- nya instrument för klimatarbetet,ny finansiell institution,nya politiska strategin ovan-nytt perspektiv på samhällsförnyelse med dess nya,fler-dimensionella verklighets- och människosyn som skulle öppna vägen för en ny både kulturell utvecklingsnivå som ekonomisk tillväxtboom (ja,ni tvekar men jag handlar och bygger upp) kunde detta betyda följande:

paketering som är fler-dimensionell
skapandet av win-win för alla stater-tillsammans
bindandet av klimatarbetet med ekonomiska samband och nya samhällslösningar
arbetsskala från lokala-via regionala-till globalt arbete och institutioner
bindandet av ömsesidiga åtaganden men på ett mer flexibelt sätt genom relativisering av bärande principer och procedurer som tar hänsyn till olika länders olikartade situationer
ny slags,mer abstrakt (och mer effektivt tänkande) perspektiv på klimatarbetet genom meta-analys och skapandet av nytt helhetsperspektiv

Visst,det är mycket här,men som AoS är det mitt område.Här söndras inget,utan utvecklas vidare på ett helt nytt sätt.Ämne för kvällens Nobelfest-diskussioner?

Lasse T. Laine har tidigare kommenterat klimatarbete inför slutdokument-arbetet i förra mötet i Köpenhamn.Du kan läsa av detta även här på min tidigare WordPress.com blogg

Some notes for reforming Euro and getting up the steam in EU

Some notes for reforming Euro and getting up the steam in EU

by Lasse T. Laine,Uppsala,Sweden,4th dec. 2011

Lasse has since beginning of -70s worked for the developement of the new paradigm of science which he created the grounding ideas for in his series of papers Moments of Oneness and the 1.version of thesis in Theoretical Philosophy,University of Uppsala,1974.

The Swedish newspaper SvD (Svenska Dagbladet) has today very interesting articles.The first one-Andreas Cervenkas-discusses about the silent paradigm change on the EU-financial market.Sorry to say he doesnt know about the 3.one-my work for the new paradigm of science.
Second article describes a very interesting person-Fredrik Hähnel who is working as a bankdirector for SEB in Shanghai.A person with creative kind of profile,with even other interests than money.Iḿ sure we could find one another if Vidorg manages to start a local business in Shanghai-the first M.O.Exchange for Chinese market fe? The third article-the 5th on the series about EU (Slaget om EU) gave me inspiration to skiss a new framework for the reformed Euro.

1. the overall framework of statedept and budget decifiency regulation as already done,could be added with new

2. instruments on the following levels

a. my Structural matrix-theory- a new ecological th. about the relation of society to the nature could create a Theoretical Framework uniting the search solution for reforming the Euro.This kind of framework-due to the theoretical base-could be used by all member states on their own way/interpretation (as a reference) and thus allow both integration aspect and democratic aspect locally.The various scales-on different levels of society-could be connected to the member states rights to get loans from ESSF,EIB etc and the paid rents for these

b. Process framework:to work ready later from Vidorg,is the Euro currency floating situation globally

Institutional aspects are included in the framework to the new Euro above.

3. the economical growth perspective: includes according to me the following:

a. using my M.O (Management Option)-a secure kind of derivate instrument in both on the EU-level-f.e. by EIB(European Investment Bank -I get news from them about various regional projects but havent yet find any which could suit Vidorg as a consulting company) and on local levels by business

b. global cooperation aspect: M.O.Exchanges (se notes above about Shanghai-maybe the 1. M.O. Exchange could be opened there?)

c. a new kind of growth policy (political aspect)- se my NMEP-spiral kind of longterm growth modelling many-dimensionally (created the model during my studies at the Social Planning course at the university of Uppsala 1982

So now the longterm EU-political leaders has got some thoughts to consider if wanting to get up the steam in EU? I would apreciate some notice about these proposals in my wilderness here-fe. notes on local and global economic news or newspapers and why not-a good bottle of wine from both Germany and France-the central states behing interests to get up the growth in EU.

Yours Lasse T. Laine

Copyright Vidorg,Uppsala 2011

Skolförnyelse ohoj

Om skolans vardag-kommenterar några tidningsartiklar

Hej,

Och tack för det trivsamma första mötet i vår skolgrupp.Märkte-vid slutet av mötet-att mitt tal började “läspa”-antingen av trötthet (pga.nattarbetet) eller att spände mig inför nya människor.Sak samma.

Jag har läst några intressanta tidningsartiklar angående skolan,eller vilka tangerar även skolans arbete. I DN,to 26 maj har fd. rättschef i Justitiedepartementet,UD och FN Hans Corell skrivit en intressant debattartikel “Stärkt svensk rättsstat en förebild för världen”.Han kommenterar i sin artikel även behov av vidare perspektiv.Med detta menar han att “det måste finnas en insikt om rättsstatens betydelse nationellt och internationellt också på gräsrotsnivån”.Hans nämner härvid särskilt universitetet,skolan och median.Det är just med deras företrädare som jag har haft mina fajter med (utan att gå mera in på det igen här-då vuxit av dessa konfrontationer ävenom deras innehåll mest drappat mig själv i form av utebliven karriär mm).Hans Corell är en av dessa förebilder som är värda att uppmärksammas i den svenska demokratin.

Den andra tidningsartikeln handlar om social kompetens-en frågeställning som är även aktuell och referensbildande i skolan. i DN´s Insida,to 26 maj,har Thomas Lerner och Lotten Wiklund skrivit en intressant debattinlägg “Trevliga kollegan inte alltid bästa valet”. Allmänt hänvisas ju till behov av social kompetens,utan att definiera det närmare.Författarna hänvisar till Liisa Keltikangas-Järvinens (en professor i psykologi vid Helsingfors universitet-en universitet där jag började min akademiska utbildning läsåret 1968-69 innan jag flyttade till Sverige som gäststuderande) definition. “Sociala förmågor-eller det som kallas social kompetens-handlar om att behärska samspelet med andra människor.Det är inte samma sak som att vara utåtriktad.En person kan vara hur social som helst men sakna elementära sociala färdigheter”.Bra sagt tycker jag. Jag kommer ihåg min skoltid där en av klassens bästa elever pratade högt på biologikursen.Jag sade högt till honom: “Håll käften,du stör mig-jag hör inte vad läraren säger”.Tack vare att jag var klassens ljus i detta ämne och läraren tyckte om mig,sade han (som även var en rektor): “Ja-hör vad Lasse säger”. Jag har inte erfarenheter själv av den svenska grundskolan eller gymnasiet-endast av universitetslivet- där jag har kommit i kontakt med dessa frågeställningar och litet annorlunda kultur.Hur sociala akademiker t.ex. har undvikit i sin forskning att ta upp de ifrågasättande,empiriska data som varit filosofiskt sett mycket intressanta och ifrågasätter vår syn på rummet,tiden,människans identitet och verklighetens natur.Kort sagt: jag var social,men integrerad.Som filosofilärling viftade jag inte bort de data som de flesta undvikit att ta upp i sina forskningskarriärer (och därmed blivit professorer),utan bedrev egen,självständig forskning i dessa data varvid jag skapade grunderna för det nya,bredare vetenskapsparadigmet i min avhandling,första version (1974). Låt vara att den var anspråkslös,men de öppnande tankarna var där.Om mina lärare hade varit sociala på ett fruktsamt sätt,hade diskussionen startat om detta och mitt alternativtänkande hade inlemmats i forskningen och därmed bidragit till samhälls-och kulturförnyelsen. Det vore därför viktigt,att den sociala kompetensen kompletteras i skolan och universitet med behov av demokratiska umgänges-och undervisningsvillkor,vilket är inte detsamma som accepterandet av osocialt beteende eller auktoritära lärare som med sin sociala makt trycker ned de elever som dem inte gillar av olika skäl.

Den tredje artikeln som jag vill uppmärksamma är från den lokala tidningen. I UNT,fre 27 maj kan man läsa en notis “Skolans vardag ska kartläggas”,där man berättar om det initiativ som makthavande alliansrepresentanter har startat angående enkätundersökning om skolans vardag (se ämnet i rubriken). Projektet som har startats från Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden har som mål att dels förenkla vid fördelningen av pengar mellan kommunens skolor,samt att genomföra riktade insatser på de skolor som inte följer målen. Man kan även säga såsom Mohamad Hassan (FP) säger: “vi satsar en miljard om året och vi måste få ett kvitto på vad vi får för pengarna.För att få bättre och bättre skolor måste vi ta reda på vad är det som är framgångsfaktorer”. Cecilia Forss (M),ordförande i Barn-och ungdomsnämnden-inflikar å sin sida att “genom analys för förskolor,grundskolor och gymnasieskolor får föräldrarna och elever möjlighet att välja de skolor som passar den typ av undervisning man vill ha och vilka behov som är viktiga för dem”. Rätt tänkt,men är det sedan även rätt genomfört? Vid universitetsutbildning tar man upp tex. i socialantropologin om behovet att uppmärksamma skillnaden mellan forskarens perpektiv och deras perspektiv som ska forskas i eller om (etics-emics distinktion). Jag skulle vilja att även kommunens representanter använder dem kunskaper som de får i sin akademiska utbildning. Tex. att enbart skicka enkätfrågor kan ge en för enkel eller ensidig bild av skolans vardag. Vilka formulerar tex. frågorna,med vilka perspektiv? Använder man språk som alla-även de nyanlända nya svenskar förstår? Vidare: analys av enkätsvar borde-enligt mig och min tvärvetenskapliga kompetens- kompletteras med deltagande observation av utomstående part (tex av arbetslösa ungdomar i kvalitetsassistent projektjobb med en utbildad handledare-coach/ konsult som ledare) och att även demokratifrågorna borde tas upp utöver behovsanalys eller gängse,konventionellt mätbara framgångsfaktorer. Jag gör ju som alternativtänkare i min Kunskapshierarkimatris en skillnad mellan kunskaper,inlärning och förståelse. Hur ytlig framgång-bra betyg varvid man kan 100 procent redovisa innehållet i referensmaterialet utan att väcka ifrågasättande tankar- är bara en sida av framgången. En öppen inställning till livslångt eget lärande,inklusive demokratisk,icke-auktoritär och empatisk inställning till medmänniskor vore centralt. Hur mäts det,av vilka,med vilka perspektiv och med vilka frågeställningar?

Det blir intressant att se hur den nya skollagen som snart ska komma i bruk,och den vidareutbildning som lärarna ska genomgå i sin kompetenslyft för att kvalitetssäkra skolans arbete lyfter fram dessa slags frågor som jag tagit upp ovan i mina komment på tre aktuella debattämnen.Hoppas att ni andra i vår skolgrupp tycker även att dessa frågor är intressanta för att kunna utveckla skolan vidare. Trots allt: det är ju inte för skolan som vi utbildas för,utan för livet (efter skolan-förhoppningsvis).

Med vänliga hälsningar,

Lasse T. Laine, medlem i S-skolgruppen,en referensgrupp för skolfrågor i Uppsala

Uppsala 28 maj 2011

Copy of my PES-comment on the proposal for the Financial Sector Transaction Tax

As an PES-activist I got an email to sign the presented petition  for the proposal for the Financial Sector Transaction tax.
Having created groundtheories for a new paradigm of science and deduced from it fe. a new,3 fould secure derivate instrument (M.O.- Management Option,1990) which could have been used by the financial sector,banks,public authorities,companies in their projects,and at the same time creating investing and investment possibilities,I see the proposed tax as a minor way.The current situation or crises in EU isn´t solved-according to me-by further regulation or taxes,but with better instruments (like my company Vidorg´s M.O.) or better theories.This kind of theories could be created on the ground of the new paradigm of science which is more abstract one as it includes the current one as a special case but explaining more and giving new theoretical perspectives,with new kind of philosophical base (view of Man and Reality as factually many-dimensional).
In my new economical theory-by making a synthesis between economic theory and economic anthropology by my new theory of value-I could-according to me-together with my many-dimensional,new ecological theory (so called Structural Matrix-theory,by my abstraction from a famous anthropologist´s empirical work,working on the tradition of Marx and Levi-Straus concerning the relation of Society to Nature),I could propose a reformed Euro.Unfortunately “the media market (together with the political parties) here in Sweden hasn´t commented my proposals or given me democratic discussion posibilities to put forward my ideas on a win-win base,thus even making my work to develope further the new paradigm on my own company bases extremely difficult or impossible,living on the social-economic margin as an alternative thinker here.
This kind of deeper theoretical solutions are needed in order to solve the EU-crises,and the clobal crises too,fe. concerning the Climate one,when the new theories give new perspectives for that kind of work too (see my comment on WordPress.org´s blog during the Copenhagen Climate meeting on my blog (here).