Posts Tagged ‘change not only words in world politics’

Kommenterande två modiga svenskors rop för förnyelsen i Sverige

Uppsala Sö 16 mars-14

Tove Lifvendahl,politisk chefredaktör SvD
Sofia Appelgren,VD och grundare Mitt liv-företaget

ref. era artiklar i dagens SvD,sö 16-mars
“Är Sverige sig själv nog?” (Toves utmärkta ledare),respektive
“Många företagare öppnar dörren för invandrare” (Sofias OP-Ed kommenterande artikel)

Hej,

Som filosof-samhällsvetare och socialentreprenör i min firma Vidorg från Uppsala- som själv försökt kämpa på integration av både mig själv och andra utlandsfödda invandrare i Sverige tillika som för utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet här,tackar jag er för era respektive artiklar.

Ni har skrivit bra om inställningen i Sverige för kompetens skaffad utomlands (Tove),och om behov av mångkulturell kompetens i det svenska samhället och i företagen (Sofia).

Jag håller fullständigt med er och det är även mina egna erfarenheter
av både universitetsvärlden,arbetsmarknaden,hos folk i många myndigheter att det finns brister i både integration och tillvaratagandet av mångkulturell erfarenhet i Sverige.
(mina egna erfarenheter bland AMS,Skattemyndigheten och rättsväsendet ;och iakttagelser som kontaktman för en andra generationsinvandrarkvinna och hantering av henne hos Socialtjänsten ,polisen samt sjukvården då kvinnan blivit utsatt för grovt våld utan att myndighetssverige kommit för hennes hjälp) .

Sofia-lycka till i ditt värdefulla arbete. Du är en svenska och lyckas nog i ditt arbete med integration av deltagarna i ditt företag/program.
Jag försökte motsvarande i föreningen Uppsala Internationella Akademiker (UIA) vars grundare och ordförande jag var under -80 talet. Vårt program möttes då ej av framgång varken hos lokal arbetsförmedling eller hos kommunen,landstinget och bland lokala studenter. Nu är tiden annan-och som sagt-du är ju en svenska,så allt kommer nog gå bra.

Tove,din artikel är en utmärkt komplettering av dina tidigare artiklar i samma ämne som jag även kommenterat med epost. Du kunde eventuellt även ha tagit upp problematiken för utländskt födda akademiker som skaffat sin akademiska utbildning här i Sverige. Hur de och deras karriär motarbetas av etniska svenskar bland universitetsanställda.

I grövsta form har detta ju skett för mig med mitt försök att börja utveckla det nya vetenskapsparadigmet som vore-om det skedde en offentlig genombrott i dialogen angående det-början till en vetenskapsrevolution eller grundläggande paradigmskifte som Thomas Kuhn skrivit om i sin berömda bok The Structure of Scientific Revolutions (som vetenskapshistoriker).

Jag försökte komma fram på alla samhällsområden: i universitetsvärlden,i arbetslivet,i politiken,i kulturlivet,i media dock utan att lyckas få igång dialog eller offentlig uppmärksamhet.Privat fick jag betala för mitt försök för detta förnyelse på en ny,bredare grund i en skilsmässa,att mina barns dagliga vård togs av mig trots att jag hade varit hemmaman för mina två små barn under flera års tid vid sidan av heltidsstudier och extra arbete och att barnen mådde bra,att min karriär vid universitet tog aldrig fart trots att saken i grunden gällde för kamp för vetenskapens grundläggande princip för sökning av sanning eller kunskap. Som företagare stals mina hårt sparade resurser-långsiktiga investeringar i datorisering, pr mm-vilka hittills visat underskott då marknaden (människor) var ej mogen för de nya resultat som jag skapat (som tex. mitt nya M.O.-Management Option-ett syntetiskt derivata instrument och projektbetalningsform eller de olika samhällspolitiska resultat som mina förslag skulle ha skapat i att förnya sjukvården (Sinus-uppsats-utredning 1990 och 2012,vilka krävdes skrivas om vilket jag hade ej varken tid eller resurser för eller på villkor att jag skulle tiga om mina egna nya tankar,teorier,modeller och samhällsförnyelseförslag) eller i skapandet av samhällsresurser med hjälp av förslag på reformering av skatteförfarandet i kunskapssamhället på ett annorlunda sätt eller i en ny samhällsmodell för den offentliga sektorn.

I politikens värld försökte jag göra för socialdemokraterna det som Fredrik Reinfeldt gjorde för moderaterna,men dock med globalt perspektiv varmed socialdemokratin -om den skulle ha anammat det nya vetenskapsparadigmets fler-dimensionella människosyn – skulle ha blivit spjutspets för sina systerpartier i världen. Det gick inte-jag möttes av tystnad såsom jag erfarit även i medias värld då jag tex. kommenterade publicerade artiklar om gränsvetenskapers forskningsresultat där skrivarnas (docenter,professorer) osanningar om dessa resultat fick gå genom men mina kommentarer som skulle visa fel eller rätta till sakinnehåll trycktes inte (se artiklar om tex. R.A.Moodys forskning om återfödelsedata eller mina kommentarer på socialministerns artikel om barnavården mm,skrivna och skickade till riksmedia sedan -70 talet).

Ni kanske tycker nu-om ni har läst så här långt-att jag är bitter? Det är jag inte alls (längre) eller ledsen och handlingsförlamad.
Under Kosovo-krisen i slutet av -90 talet skrev jag om alternativ hanteringen av krisen på mina webbsidor-dåvarande C-Bildt lyfte ej upp dessa förslag,ej heller media. Troligtvis då jag har ej det status som krävs för att bli betraktad som intellektuell eller politisk påverkare eller förnyare?
I dagens kris på Krim har jag tillika givit mitt totalt annorlunda förslag,vilket ev. påverkat svenska folkets förändrade inställning till Nato eller Bildt-2014:s svängningar från traditionell rysspropaganda till EU-initiativ?

Hur som helst,hur det nu än blir med den senaste konflikten,vill jag påpeka att alternativet fanns,men det togs ej tillvara då världen fattade varken det som det var frågan om i mitt arbete för det nya paradigmet,eller vilka positiva resultat detta arbetes offentliga genomgång skulle ha skapat -social start för den grundläggande förnyelsen och för stiftandet av samhällsstöd-tex. i fou-resurser. Eller -för personlig del- i tillbaka rullandet av mina egna investeringar som samhället stal från mig och min firma Vidorg med Skattemyndighetens och rättsväsendets hjälp.

Än är det ej för sent,men “klockan är nära tolv”.Då Rysslands makthavare ser hur det gick med sanningssökandet i västliga demokratier eller hur falska deras demokratiska dialog villkor är trots kritik av Rysslands motsvarande förhållanden,är det mycket troligt att de spelar med sina maktmedel-dvs. det blir ev.ett krig i Europa. Jag tvättar ej mina händer som auktoritetstroende politiker eller röstfiskare tycks göra. Därför har jag ända till det sista försökt påverka genom de medel som jag har kvar i det marginalliv som jag har trängts in i. Av människor som såg inte? Eller som fattade ej vad det var frågan om-en möjlighet för förnyelse på samma sätt som hände i Sydafrika för Mandela. I detta fall för hela världen- av “en svensk Mandela” – vilket tycktes vara utanför horisonten för tex. USA:s president Obama (“det kommer aldrig att bli en människa som Mandela igen..etc”).

Så jag skickar denna epost till er som tack av en vän som kämpat och kämpar i samma anda som ni och önskar er lycka till i era respektive arbeten.

Med vänliga hälsningar

Lasse T. Laine,Uppsala

PS. Om man läser alla mina blogg på www.vidorghelps.blogspot.se
och även den på wordpress.com:
https://ltlvidorg1.wordpress.com/
får man en fylligare bild av det som skett

Advertisements